12.12.2017 u 20:30

PREPORUČENE MJERE ZAŠTITE ZDRAVLJA STARIJIH OSOBA ZBOG HLADNOĆE / NISKIH TEMPERATURA ZRAKA

Kategorija: Objave

Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za zaštitu zdravlja

starijih osoba - Služba za javnozdravstvenu gerontologiju NZJZ „Dr. Andrija

Štampar“, izradio je preporučene mjere zaštite zdravlja starijih osoba zbog

hladnoće / niskih temperatura zraka, koje možete preuzeti na poveznici.