AttivitàAktivnosti

Aktivnosti koje se provode u Službi:

 1. Rad na očuvanju mentalnog zdravlja školske djece i adolescenata rizičnog ponašanja, rad s rizičnim obiteljima.

 2. Rano otkrivanje, dijagnostika i terapija školske djece i adolescenata sa poremećajima u ponašanju i problemima mentalnog zdravlja.

 3. Rad s konzumentima i ovisnicima te njihovim obiteljima

 4. Praćenje pojave ovisnosti (epidemiologija) na području djelovanja Službe prikupljanjem Pompidou upitnika iz cijele Istre.

 5. Savjetodavni i edukacijski rad na prevenciji bolesti ovisnosti s djelatnicima školske medicine i obiteljskim liječnicima te djelatnicima Centra za soc.skrb.

 6. Edukativni rad s roditeljima učenika osnovnih i srednjih škola na području Grada Pule

 7. Edukativni rad s djelatnicima u osnovnim i srednjim školama na području Grada Pule

 8. Povezivanje i suradnja Službe i ostalih institucija na području djelovanja Službe (Centri za soc. skrb., škole, Crveni križ, Državno odvjetništvo, zatvorski sustav, udruge, Probacijski ured, sudovi itd.)

 9. Analiza testiranih osoba na AIDS, B i C hepatitis, te testiranje iz kapilarne krvi za one koji nisu testirani.

 10. Medicinska i psihološka priprema i podrška kod liječenja ovisnika od hepatitisa C. Suradnja s medicinskim institucijama u kojima se provodi liječenje.

 11. Program resocijalizacije ovisnika o drogama koji su završili neki od programa odvikavanja od ovisnosti i rehabilitacije u terapijskoj zajednici ili zatvorskom sustavu te ovisnika koji su u izvanbolničkom tretmanu i duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju i pridržavaju se propisanog načina liječenja.

 12. Uvid u stanje, praćenje i podrška obiteljima u kojima su ovisnici roditelji.

 13. Suradnja u ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji duševnih poremećaja.