Intossicazione alimentareTrovanje hranom

KAKO SMANJITI RIZIK OD TROVANJA HRANOM?

Kad govorimo o trovanju hranom najčešće mislimo na biološko trovanje hranom, trovanje uzrokovano bakterijama, virusima, gljivicama ili parazitima.

Takva su trovanja hranom moguća tijekom cijele godine, ali su ipak češća u ljetnim mjesecima.

Što možemo učiniti da smanjimo rizik od izbijanja bolesti?

  1. Nabavljati namirnice kod provjerenog dobavljača
  2. Namirnice pravilno skladištiti (lako kvarljive držati u hladnjaku na temperaturi do 5°C
  3. Hranu dobro termički obraditi (najveći se broj uzročnika uništava termičkom obradom)
  4. Poslužiti ju u što kraćem roku od pripreme (što dulje hrana stoji veća je mogućnost kontaminacije i razmnožavanja uzročnika)
  5. Ako ne ohladiti i staviti u hladnjak ili držati topli obrok na temperaturi od 60-70°C
  6. Pri radu s namirnicama dobro i često prati ruke
  7. Održavati čistoću radnih površina i pribora
  8. Zaštiti hranu od insekata i glodavaca