Ispitivanja zvučne izolacije Ispitivanja zvučne izolacije

Terenska mjerenja zvučne izolacije – Građevinska akustika

KONTAKT: Elvis Ciliga, dipl.ing.stroj.

Voditelj laboratorija za akustička mjerenja

tel:      +385 52 529 070 
fax:     +385 52 529 076 
GSM:    099 3460 662 
e-mail: zrak(at)zzjziz.hrakustika(at)zzjziz.hr

 • Terenska mjerenja zračne zvučne izolacije između prostorija
 • Terenska mjerenja udarne zvučne izolacije međukatnih konstrukcija

Terenska mjerenja zračne zvučne izolacije između prostorija

Uvod

Zvučna energija pojedinog izvora u prostoriji nikada se ne zadržava u promatranoj prostoriji već se širi u ostale prostorije kao buka kroz zrak i kroz konstrukciju građevine.

Mjerni sustav za terensko mjerenje zračne zvučne izolacije sastoji se od:

 • Modularni prijenosni zvukomjer tip 2250 Brüel & Kjaer
 • Zvučni umjerivač proizvođača Brüel & Kjaer tip 4231
 • Mjerni mikrofonski uložak proizvođača Brüel & Kjaer tip 4189
 • Dodekaedarski zvučnik Brüel & Kjaer tip 4292 L
 • Pojačalo snage zvučnog signala Brüel & Kjaer tip 2734
 • Programski paket Brüel & Kjaer tip Qualifier 7830
Mjerenje zvučne izolacije

Princip mjerenja zračne zvučne izolacije

Temeljem hrvatskih zakona i pravilnika te hrvatskih i međunarodnih normi provodimo mjerenje i ocjenu zračne zvučne izolacije radi:

 • Ishođenja minimalno tehničkih uvjeta za određene vrste gospodarskih djelatnosti,
 • Dokazivanja ispunjenja mjera zaštite od buke po završetku izgradnje objekta,
 • Puštanja u rad infrastrukturnih/gospodarskih objekata.

Zračna zvučna izolacija proračunava se na temelju:

 • razlike vremenski i prostorno usrednjenih razina zvučnih tlakova u predajnoj i prijemnoj prostoriji,
 • koeficijenta apsorpcije u prijemnoj prostoriji,
 • površine zajedničkog dijela ispitivane pregrade,
 • vremena odjeka i
 • volumena prijamne prostorije.

Kod mjerenja zračne zvučne izolacije, obavlja se korekcija radi osnovne buke u prijamnoj prostoriji. Postupci mjerenja zračne zvučne izolacije su normirani.

Listu akreditiranih metoda možete pogledati OVDJE.

Terenska mjerenja udarne zvučne izolacije međukatnih konstrukcija

Uvod

Udarna zvučna izolacija međukatnih konstrukacija izražava se normaliziranom razinom udarnog zvuka Ln u prijamnoj prostoriji pri čemu se horizontalna pregrada pobuđuje normiranim izvorom udarnog zvuka.

Normirani izvor udarnog zvuka je uređaj opisan u HRN ISO 140-6 i 140-7, koji batićima mase po 0,5 kg i padom s visine 40 mm proizvodi deset udara u sekundi.

Kod mjerenja udarne zvučne izolacije, obavlja se korekcija radi osnovne buke u prijamnoj prostoriji. Postupci mjerenja udarne zvučne izolacije su normirani.

Listu akreditiranih metoda možete pogledati OVDJE.

Oprema

Mjerni sustav za terensko mjerenje zračne zvučne izolacije sastoji se od:

 • Modularni prijenosni zvukomjer tip 2250 Brüel & Kjaer
 • Zvučni umjerivač proizvođača Brüel & Kjaer tip 4231
 • Mjerni mikrofonski uložak proizvođača Brüel & Kjaer tip 4189
 • Normirani izvor udarnog zvuka Brüel & Kjaer tip 3207
 • Programski paket Brüel & Kjaer tip Qualifier 7830
Princip mjerenja udarne zvučne izolacije

Temeljem hrvatskih zakona i pravilnika te hrvatskih i međunarodnih normi provodimo mjerenje i ocjenu udarne zvučne izolacije radi:

 • Ishođenja minimalno tehničkih uvjeta za određene vrste gospodarskih djelatnosti,
 • Dokazivanja ispunjenja mjera zaštite od buke po završetku izgradnje objekta,
 • Puštanja u rad infrastrukturnih/gospodarskih objekata.

Udarna zvučna izolacija proračunava se na temelju:

 • mjerenja razine udarnog zvuka u prijemnoj prostoriji dok je konstrukcija u predajnoj prostoriji pobuđena normiranim izvorom udarnog zvuka,
 • vremena odjeka i
 • volumena prijamne prostorije.

Listu akreditiranih metoda možete pogledati OVDJE.

KONTAKT: Elvis Ciliga, dipl.ing.stroj.

Voditelj laboratorija za akustička mjerenja

tel:      +385 52 529 070
fax:     +385 52 529 076
GSM:    099 3460 662
e-mail: zrak(at)zzjziz.hr