Peludna prognoza: Pula Peludna prognoza: Pula

Peludna prognoza i koncentracije peludi u zraku za grad Pulu

DATUM DRVEĆE prevladava pelud čempresa i vrbe TRAVE KOROV NEMA PELUDI NEMA PODATAKA
19.03.2018.    
20.03.2018.    
21.03.2018.    
22.03.2018.    

LEGENDA:

  NISKA KONCENTRACIJA – samo izuzetno osjetljive osobe imati će tegobe

  UMJERENA KONCENTRACIJA – većina alergičnih osoba imati će tegobe

  VISOKA KONCENTRACIJA – sve alergične osobe imati će tegobe

  NEMA PELUDI – ne očekuju se tegobe alergičnih osoba

  NEMA PODATAKA