Odjeli Službe za mikrobiologiju

 

Odjel za aerobnu i anaerobnu dijagnostiku raznog materijala, tel: 052 529 085,

 • Laboratorij za dijagnostiku kliničkog materijala
 • Laboratorij za bakteriološku dijagnostiku raznog materijala
 • Laboratorij za molekularnu dijagnostiku

Odjel za dijagnostiku crijevnih, parazitarnih i gljivičnih infekcija, tel: 052 529 088

 • Laboratorij za bakteriološku dijagnostiku crijevnih infekcija
 • Laboratorij za dijagnostiku crijevnih infekcija
 • Laboratorij za dijagnostiku gljivičnih infekcija

Odjel za dijagnostiku tuberkuloze, tel: 052 529 094

 • Laboratorij za nasađivanje materijala
 • Laboratorij za mikroskopiranje dijagnostičkog materijala
 • Laboratorij za izradu rezistencija na tuberkulostatike

Odjel za serološko-imunološku dijagnostiku, tel: 052 529 095

 • Laboratorij za potvrdne testove
 • Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih, parazitarnih i bakterijskih infekcija
 • Laboratorij za imunofluorescentnu dijagnostiku

Odjel za genito-urinarne infekcije, tel: 052 529 090

 • Laboratorij za dijagnostiku urinarnih infekcija
 • Laboratorij za dijagnostiku genitalnih infekcija
 • Laboratorij za mikroskopiranje dijagnostičkog materijala

Odjel za pripremu podloga i sterilizaciju, tel: 052 529 007

 • Laboratorij za pripremu i kontrolu podloga
 • Laboratorij za kontrolu sterilnosti
 • Jedinica za centralnu praonu i sterilizaciju