Upisi djece u prvi razred osnovne školeUpisi djece u prvi razred osnovne škole

Upisi djece u prvi razred osnovne škole školske godine 2017./2018.

Školski obveznici:

U prvi razred osnovne škole upisuju se djeca koja do 1.travnja 2017.godine navršavaju šest godina života, i to djeca rođena od 01.travnja 2010. godine do 31.ožujka 2011.godine, kao i sva ona djeca kojoj je prošle školske godine odgođen upis.

Prijevremeni upis djeteta u prvi razred osnovne škole:

Iznimno se u prvi razred osnovne škole mogu upisati djeca rođena od 01.travnja 2011. godine do 31.prosinca 2011. godine, a koja će šest godina navršiti 31.prosinca 2017. godine. Za tu djecu roditelji ili skrbnici djeteta trebaju podnijeti pismeni zahtjev na propisanom Obrascu 6 – Zahtjev za utvrđivanjem psihofizičkog stanja djeteta. Zahtjev za prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole roditelj ili skrbnik podnosi do 31.ožujka 2017.godine Uredu državne uprave u Istarskoj županiji.

Procjenu djetetove psihofizičke zrelosti za polazak u školu provodi Stručno povjerenstvo škole.

Odgoda upisa u školu i privremeno oslobađanje obveze upisa u prvi razred osnovne škole:

Stručno povjerenstvo škole može nakon provedenog postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta predložiti Uredskom povjerenstvu odgodu upisa u školu, ako procjeni da bi odgoda pozitivno utjecala na djetetov psihofizički razvoj. Odgoda upisa u prvi razred osnovne škole može se odobriti samo jedanput,i to za jednu školsku godinu.

Roditelj, odnosno skrbnik djeteta, kojemu je zdravlje teško oštećeno, ili za djecu sa višestrukim teškoćama u razvoju, može podnijeti Uredu državne uprave zahtjev za privremeno oslobađanje obveze upisa u prvi razred osnovne škole. Uz zahtjev roditelj obavezno donosi na sistematski pregled školskom liječniku medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom i razvojnom stanju djeteta te nalaz, odnosno mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja (iz Centra za socijanu skrb).

Pregled za upis djeteta u 1. razred osnovne škole provodi se temeljem Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (Narodne novine, broj 67/14).

Nadležnosti školskog liječnika:

Specijalist školske medicine, kroz čitavo vrijeme školovanja (osnovna škola,srednja škola i fakultet) sustavno će pratiti učenika ili studenta kroz program mjera preventivne i specifične zdravstvene zaštite. Aktivnosti koje školski liječnik u timu s prvostupnicom sestrinstva provodi su: sistematski pregledi, probiri vida, sluha, koštano-mišićnog sustava, rad u savjetovalištu, cijepljenja, te zdravstveno–odgojni rad, a s ciljem da se spriječe odnosno na vrijeme uoče poremećaji zdravlja i ponašanja.

Zdravstveni pregled djeteta prije polaska u školu je vrlo važan segment u konačnoj odluci Stručnog povjerenstva škole. Zadaća pregleda je utvrditi zdravstveno stanje,  te stupanj zrelosti djeteta za školu. Pregled školskog liječnika se u pravilu obavlja u ambulanti školske medicine, iznimno u prikladnim prostorima škole koju će učenik pohađati.

Roditelji će poštom na kućnu adresu dobiti poziv za sistematski pregled djeteta sa datumom i mjestom održavanja sistematskog pregleda. Sa sistematskim pregledima započeti ćemo početkom ožujka 2017. godine , a završiti najkasnije do 15.lipnja 2017 godine.

Zdravstveni pregled uključuje:

 -otvaranje osobnoga e- zdravstvenog kartona koji prati dijete do kraja školovanja, a u koji se upisuju sve preventivne aktivnosti koje su za tog učenika obavljene

-mjerenje tjelesne težine i visine

-kontrolu vidne oštrine

-orijentaciono ispitivanje sluha

-detaljan klinički pregled prema dogovorenoj metodologiji struke

-procjenu razvoja grafomotorike, percepcije, psihičkog razvoja i emocionalnog razvoja

-ocjenu razvoja govora

-interpretaciju nalaza hemoglobina (Hb) u krvi, nalaza urina i nalaza stomatologa

- svako dijete kod kojeg postoji indikacija za dodatnu specijalističku obrada, upućuje se od strane školskog liječnika nadležnom specijalisti

-docjepljivanje djece prema kalendaru cijepljenja: cjepivo protiv ospica-rubeole- zaušnjaka (MRP) pri pregledu za upis u prvi razr. OŠ, a neposredno prije početka školske godine ili tijekom prvog razreda cjepivo protiv dječje paralize (POLIO)

Na sistematski pregled roditelji odnosno skrbnici trebaju donijeti postojeću medicinsku dokumentaciju za svu onu djecu koja su u praćenju specijalista zbog kronične bolesti ili razvojnih teškoća. Osobito je važno donijeti pisano mišljenje i preporuke rehabilitatora koji su kroz predškolsku dob pratili djecu sa teškoćama u razvoju (logoped, edukacijski rehabilitator, psiholog, fizijatar i sl.).