SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU U LABINU, PAZINU I ROVINJU

SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU U LABINU, PAZINU I ROVINJU

U siječnju 2017. godine, uz potporu Istarske županije, pokrenuta je nova aktivnost ZZJZIŽ, Savjetovalište za prehranu kao integrirana djelatnost Zavoda. U proteklih godinu dana u Savjetovalište za prehranu na individualno nutricionističko savjetovanje došlo je skoro 300 korisnika. Većinom su korisnici bili zainteresirani za zdravo mršavljenje (70 %), dok je manji broj korisnika savjetovano o pravilnoj i sportskoj prehrani te o prehrani kod raznih stanja i bolesti.

Osim individualnog savjetovanja korisnika, Savjetovalište za prehranu je održalo i 23 predavanja i radionica za djecu, mlade, roditelje, ravnatelje, nastavnike i osobe starije životne dobi.

Savjetovalište za prehranu svakodnevno djeluje u Puli u zgradi Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, na adresi Nazorova 23. Od siječnja 2018. godine Savjetovalište za prehranu će barem 2 puta mjesečno djelovati u popodnevnim satima u Pazinu (Jurja Dobrile 1), Labinu (Sv. Mikule 2) i Rovinju (D. Pergolis bb) u prostorima Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije.

Već možemo najaviti da će Savjetovalište za prehranu u danima 25. siječnja, 8. veljače i 22. veljače biti u Pazinu; zatim, 29. siječnja, 5. veljače i 19. veljače u Rovinju te 31. siječnja, 7. veljače i 21. veljače 2018. godine u Labinu.