Settore di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

Služba za epidemiologiju

Odjel za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju

Odjel za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju pri Službi za epidemiologiju

  • suzbijanje mišolikih glodavaca - potencijalni prenosnici zaraznih bolesti od kojih se kod nas najčešće spominju hemoragična groznica sa bubrežnim sindromom, typhus murine, leptospiroza, salmoneloze itd.;
  • insekti koji se najčešće pojavljuju u ugostiteljskim i stambenim objektima - žohari, mravi, muhe te se sustavno suzbijaju;
  • insekti i paušnjaci koji se sezonski pojavljuju (obično u ljetnim mjesecima) - komarci, buhe, grinje, crne udovice, štetnike u drvetu, ose, stršljeni itd.;
  • patogeni mikroorganizmi koji izazivaju različite bolesti - najčešće se radi o uzročnicima trovanja hranom.

Mjere koje Zavod provodi mogu biti preventivnog karaktera tj. provode se temeljem donešenih Programa mjera za pojedine općine i gradove na području Županije i indikativne koje Zavod provodi na poziv vlasnika objekata u kojima se pojavio neki štetnik. Suzbijanje svake vrste zahtjeva poseban pristup što znači da:

  • moramo poznavati biologija štetnika (razvojni ciklusi, habitat),
  • izbor najprihvatljivije metode suzbijanja,
  • izbor najučinkovitijeg preparata za suzbijanje,
  • poduzeti sve mjere od neciljanih i neželjenih otrovanja,
  • pokušati suzbiti štetnika ekološki najprihvatljivijim načinom.

Zavod posjeduje "Rješenje ministarstva zdravstva za obavljanje mjera preventivne DDD" što podrazumjeva da u pogledu kadrova, opreme za rad i prostora odgovara važećim zakonskim propisima. Istovremeno Zavod provodi stručni nadzor nad ostalim pravnim osobama koje obavljaju preventivne DDD postupke na području Županije.

Usluge deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije Zavod pruža svim potecijalnim korisnicima na području Županije istarske bilo da se radi o većim sustavima (hotelska poduzeća, ugostiteljski objekti, kampovi, tvornice) ili o pojedinačnim pozivima građana.

Možete nam se obratiti svakog radnog dana u vremenu 7 - 15 h ili na e-mail: ddd(at)zzjziz.hr

Zanimljivosti

Mišoliki glodavci, osim što su prenosnici ili rezervoari zaraznih bolesti, uništavaju i zagađuju velike količine hrane i namirnica (brašno, šećer). U potrazi za hranom sposobni su snažnim sjekutićima oštetiti različite prepreke na koje nailaze: vodovodne cijevi, električni i telekomunikacijske vodove, namještaj, ambalažu itd. te tako mogu izazvati i velike materijalne štete.

Tako su zadnjih godina u Puli zabilježeni slučajevi da su pojedini kvartovi ostajali bez struje ili su semafori bili van funkcije radi oštećenja prouzročenih pregrizanjem vodova od strane štakora. Zbog sjekutića koji stalno rastu i stalno se moraju trošiti na tvrdim materijalima štakori znaju posegnuti za predmetima koji im nisu jestivi niti su im prepreka već na njima jednostavno zadovoljavaju prirodnu potrebu za glodanjem. Potreba za stalnim preventivnim akcijama i time održavanje njihovog broja na biološkom minimumu je opravdana ako znamo za njihov veliki biološki potencijal. Ženke više puta na godinu znaju donijeti 8-20 mladunaca koji brzo rastu i sazrijevaju. Smatra se da bi jedna plodna ženka teoretski-ukoliko se uklone svi negativni faktori kroz četiri godine mogla imati 20.000.000 potomaka.