Peludna prognoza: PazinPeludna prognoza: Pazin

Peludna prognoza i koncentracije peludi u zraku za grad Pazin

DATUM DRVEĆE prevladava pelud čempresa TRAVE KOROV NEMA PELUDI NEMA PODATAKA
14.12.2017    
15.12.2017.    
16.12.2017.    
17.12.2017.    

LEGENDA:

  NISKA KONCENTRACIJA – samo izuzetno osjetljive osobe imati će tegobe

  UMJERENA KONCENTRACIJA – većina alergičnih osoba imati će tegobe

  VISOKA KONCENTRACIJA – sve alergične osobe imati će tegobe

  NEMA PELUDI – ne očekuju se tegobe alergičnih osoba

  NEMA PODATAKA