Qualità dell’alimentazioneSavjetovalište za prehranu

Savjetovalište za prehranu

U siječnju 2017. godine, u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije, Nazorova 23, Pula, započelo je s radom Savjetovalište za prehranu. Savjetovalište za prehranu je jedna od aktivnosti županijskog javnozdravstvenog prioriteta: Promocija zdravlja, prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti. Naglasak rada savjetovališta je na prevenciji bolesti i promociji zdravlja. Aktivnosti Savjetovališta za prehranu namijenjene su građanima cijele naše županije, a posebno su usmjerene prema potrebama djece i njihovih roditelja, adolescenata, studenata i mladih, obzirom da je najbolje u najranijoj dobi usvojiti zdrave životne navike. U rad savjetovališta uključeni su brojni stručnjaci (magistri nutricionizma, specijalisti epidemiolozi, specijalisti školske medicine, psiholozi) koji će svojim savjetima i preporukama pružiti podršku svim korisnicima, naučiti ih i ojačati u cilju poboljšanja i očuvanja vlastitoga zdravlja. Potporu svim aktivnostima Savjetovališta za prehranu u ZZJZIŽ, pruža Istarska županija.

 

 

Aktivnosti savjetovališta:

 

1. Individualan pristup u cilju očuvanja zdravlja i usvajanja zdravih životnih navika

2. Analiza antropometrijskih parametara, analiza nutritivnog statusa, izrada individualnih planova prehrane, edukacija o prehrani, nutritivna prevencija bolesti

3. Edukacija roditelja djece predškolske dobi, djece školske dobi i adolescenata kroz rad savjetovališta, edukacija roditelja po potrebi

4. Grupni rad sa roditeljima, djecom, mladima i studentima.

5. Individualno savjetovanje pacijenata s KNB i izrada individualnog plana prehrane -dijetoterapija kod raznih bolesti i stanja

6. Savjetovališni rad sa djecom i mladima koji se bave sportom

7. Savjetovanje i izrada planova prehrane za osobe s posebnim prehrambenim potrebama

8. Individualni i grupni rad s osobama starije životne dobi

9. E-savjetovanje, razvijanje Internet usluge savjetovanja, namijenjeno prvenstveno mladima, ali i svima drugima

10. Suradnja sa zdravstvenim, odgojnim, obrazovnim i sportskim ustanovama te udrugama

 

Više o Savjetovalištu za prehranu pročitajte u letku ili nas pronađite na našoj facebook stranici.

 

 

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak – Srijeda – Petak

07.00 – 15.00

 

Utorak – Četvrtak

12.00 – 20.00

Kontakti:

Centrala: tel. 052/529 000

Savjetovalište za prehranu: tel. 052/529 022

e-mail: savjetovaliste@zzjziz.hr

facebook: https://www.facebook.com/SavjetovalisteZaPrehranu/ (@SavjetovalisteZaPrehranu)

 

Koordinatorica Savjetovališta za prehranu:

Olga Dabović-Rac, dr. med. spec. epidemiologije

e-mail: javno.zdravstvo2@zzjziz.hr

 

Stručna suradnica:

Vedrana Fontana, mag. nutr.

e-mail: vedrana.fontana@zzjziz.hr

Brošuru možete preuzeti ovdje.