HACCP dokumentacijaHACCP dokumentacija

DP Dokumentirani postupci

 • HACCP plan
 • Plan obuke zaposlenika
 • Plan čišćenja, pranja i dezinfekcije
 • Plan internih i externih audita
 • Plan uzorkovanja gotovih proizvoda, vode za piće i utvrđivanje mikrobiološke čistoće (brisevi)
 • ........

Z Zapisi

 • Zapisi o obuci zaposlenika
 • Zapisi o provjeri znanja zaposlenika
 • Zapis o odgovornim osobama u  HACCP sustavu
 • ........

OB Obrasci

 • Evidencija čišćenja, pranja i dezinfekcije
 • Evidencija prijema hrane/sirovina
 • Temperaturne liste
 • Evidencija monitoringa nad kritičnim kontrolnim točkama
 • Evidencija provedbe korektivnih mjera nad kritičnim kontrolnim točkama
 • Evidencija umjeravanja i servisiranja opreme, uređaja i instrumenata
 • Evidencija prisustva glodavaca, žohara i ostalih štetočina
 • Evidencija pojave kvara i njihovog otklanjanja na opremi, uređajima i instrumentima
 • Evidencija otpisa hrane / proizvoda
 • Evidencija o higijenskom ponašanju zaposlenika
 • Dozvola ulaska u kuhinjske prostore
 • Individualna izjava zaposlenika o znakovima bolesti
 • Evidencija internih i externih audita
 • ......