Koraci izrade HACCP planaKoraci izrade HACCP plana

Koraci izrade HACCP plana

 1. Definiranje opsega studije i objašnjenje pojmova
 2. Sastavljanje HACCP tima
 3. Opis proizvoda
 4. Određivanje namjene proizvoda
 5. Izrada dijagrama tijeka
 6. Verifikacija dijagrama tijeka na licu mjesta
 7. Analiza opasnosti, određivanje veličine opasnosti i procjena rizika
 8. Određivanje kritičnih kontrolnih točaka
 9. Utvrđivanje kritičnih granica za svaku KKT
 10. Utvrđivanje i provođenje postupaka sustavnog praćenja na KKT
 11. Utvrđivanje korektivnih mjera
 12. Uspostava dokumentacije i zapisa
 13. Uspostavljanje postupaka verifikacije sustava
 14. Audit HACCP plana