Voditelj Službe: Daniela Beaković, dr. med., specijalist školske medicine

 

Prema Programu specifičnih i preventivnih mjera zdravstvene zaštite učenika i studenata, timovi školske medicine provode  specifične i preventivne aktivnosti za učenike i studente s ciljem osiguranja nesmetanog rasta i razvoja te tjelesnog i psihičkog sazrijevanja.

Zbog specifičnosti razvojnog razdoblja te mnogostrukih utjecaja na razvoj mladih, ciljevi specifične i preventivne zdravstvene zaštite mladih obuhvaćaju:

·      Rano uočavanje i prepoznavanje bolesti ili poremećaja zdravlja

·      Sprečavanje nastanka društveno neprihvatljivog oblika ponašanja

·      Usvajane stavova i navika zdravijeg načina života

·      Razvijanje odgovornosti za osobno zdravlje

·      Zaštita mentalnog zdravlja osobito vezano uz probleme učenja i prilagodbe na školu

·      Zaštita reproduktivnog i spolnog zdravlja

·      Rad sa djecom koja imaju kronične poremećaje zdravlja

Službu za školsku medicinu Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije čini  sedam timova na šest lokaliteta u županiji.


Dokumenti Službe
  • Popis timova, kontakti i radna vremena