TEČAJ HIGIJENSKOG MINIMUMA

Od 2019. godine uvodi se dvije vrste tečajeva:

1) Za osobe koje rade u kontaktu s hranom i vodom,

2) Za osobe koje su u neposrednom kontaktu s kozmetičkim proizvodima.


Osobe koje obavljaju poslove u proizvodnji, odnosno prometu kozmetičkih proizvoda, a
koje na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s kozmetičkim proizvodima, te
fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost pružanja usluge njege ili uljepšavanja
lica i tijela,
kao i osobe koje obavljaju unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice,
moraju imati potrebna znanja o sprječavanju zaraznih bolesti prije početka rada.

Tečaj za osobe koje prvi put polažu održava se u trajanju od osam nastavnih sati teorijske
nastave
.
Osobe koje obnavljaju znanje nakon pet godina pristupit će samo provjeri znanja.

Za osobe koje ove poslove obavljaju sezonski, tečaj se provodi putem odobrenih edukativnih
materijala.

Po završetku tečaja obavlja se provjera znanja polaznika tečaja pred Ispitnom komisijom.
Polaznik koji nije zadovoljio na ispitu (provjeri znanja) ima pravo u roku 24 sata podnijeti
pismeni zahtjev za ponovnim polaganjem. Troškove ponavljanja ispita polaznik plaća sam.
Za polaznika tečaja koji je postigao uspjeh na provjeri znanja izdaje se potvrda pravnoj ili
fizičkoj osobi
koja je uputila osobu na tečaj.

Tečaj higijenskog minimuma potrebno je obnavljati svakih pet godina.

Za osobe koje su završile srednjoškolsko strukovno obrazovanje za navedena zanimanja,
smatra se da imaju usvojena znanja potreba za rad, te se upućuju na tečaj nakon pet godina
od dana završetka srednjoškolskog strukovnog obrazovanja.

PRIRUČNIK (edukativni materijal) MOŽETE PREUZETI NA SLIJEDEĆEM LINKU:

EDUKATIVNI MATERIJAL O SPREČAVANJU ZARAZNIH BOLESTI ZA OSOBE U KONTAKTU S KOZMETIČKIM PROIZVODIMA


 Sve informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona ili slanjem na e mail:


- 052/529 049 – Pula (nevenka.susnjic@zzjziz.hr, klaudio.zudic@zzjziz.hr)

- 052/841 655 – Rovinj (rovinj@zzjziz.hr)

- 052/434 909 – Poreč (porec@zzjziz.hr)

- 052/858 014 – Labin (labin@zzjziz.hr)

- 052/624 943 – Pazin (pazin@zzjziz.hr)

- 052/721 141 – Umag (umag@zzjziz.hr)

- 052/663 545 – Buzet (buzet@zzjziz.hr)


Prijave i plaćanje tečaja:

- predračun možete zatražiti mailom ili faxom

Za dodatne informacije možete koristiti gore navedene kontakte.


  • Prijava djelatnika za pohađanje tečaja higijenskog minimuma


  • Prijava djelatnika za ponovnu provjeru znanja