Odluka o izboru kandidata za upućivanje na specijalizaciju iz epidemiologije