Obavijest o poništenju javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu “Ekonomski tehničar – referent

Natječaj za prijem u radni odnos doktora medicine na neodređeno vrijeme, uz upućivanje na specijalizaciju iz epidemiologije NN 19.02.2021. godine.