Program ranog otkrivanja raka dojke


VAŽNA OBAVIJEST

VAŽNA OBAVIJEST – NASTAVAK POZIVANJA U SKLOPU NACIONALNOG PROGRAMA ZA RANO OTKRIVANJE RAKA DOJKE


U sklopu početka rada zdravstvenog sustava u punom opsegu, pokrenuto je naručivanje na mamografiju za žene kojima je pregled bio odgođen, te nastavak rada - slanje poziva za mamografiju.


Rak dojke je vodeće sijelo raka kod žena u svijetu, Europi, Hrvatskoj i Istarskoj županiji. 

Prema podacima Registra za rak Republike Hrvatske pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo: 

- svaka četvrta žena oboljela od raka oboljeva upravo od raka dojke

- tijekom života svaka deveta žena oboljet će od ove zloćudne bolesti

Kod većine žena oboljelih od raka dojke ne mogu se utvrditi čimbenici rizika koji dovode do bolesti i koje bi mogli spriječiti. 

Rano otkrivanje jedina je mjera koja omogućava veće preživljavanje! 

U razvijenim zemljama svijeta već dugi niz godina postoje programi ranog otkrivanja – pozivi ženama na mamografiju. 

Mamografija je dobrovoljna, u svijetu najbolja metoda za rano  otkrivanje raka dojke ! 

Kontakti


Dokumenti Službe
  • Edukativni letak