Savjetovalište za prehranu

 

U siječnju 2017. godine pokrenuta je nova aktivnost ZZJZIŽ, Savjetovalište za prehranu kao integrirana djelatnost Zavoda. Savjetovalište za prehranu je jedna od aktivnosti županijskog javnozdravstvenog prioriteta: „Promocija zdravlja, prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti“. Savjetovalište za prehranu svakodnevno djeluje u Puli u zgradi Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije na adresi Nazorova 23.

Od siječnja 2018. godine, Savjetovalište za prehranu, barem 2 puta mjesečno, djeluje u popodnevnim satima i u Pazinu (Jurja Dobrile 1), Labinu (Sv. Mikule 2) te Rovinju (D. Pergolis 10), u prostorima Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije.

Od siječnja 2019. godine Savjetovalište je dostupno i u Bujama (Istarska ulica 15) i Buzetu (Naselje Goričica 1) u prostorima Zavoda, a od travnja 2019.g. i u Poreču (Mauro Gioseffi 4), u prostoru Zdravog grada Poreč

Naglasak rada savjetovališta je na prevenciji bolesti i promociji zdravlja. Aktivnosti Savjetovališta za prehranu namijenjene su građanima cijele naše županije, a posebno su usmjerene prema potrebama djece i njihovih roditelja, adolescenata, studenata i mladih, obzirom da je najbolje u najranijoj dobi usvojiti zdrave životne navike. U rad savjetovališta uključeni su brojni stručnjaci (magistri nutricionizma, specijalisti epidemiolozi, specijalisti školske medicine, psiholozi) koji će svojim savjetima i preporukama pružiti podršku svim korisnicima, naučiti ih i ojačati u cilju poboljšanja i očuvanja vlastitoga zdravlja.

Potporu svim aktivnostima Savjetovališta za prehranu pruža Istarska županija te Gradovi Buje-Buie, Buzet, Labin, Pazin, Poreč-Parenzo i Rovinj-Rovigno.

 

Sve usluge Savjetovališta za prehranu su besplatne. Nije potrebna uputnica.


Aktivnosti Savjetovališta


Radna vremena

termini za veljaču:
13.02.2020., 20.02.2020.
od 12:00 - 20:00

termini za veljaču:
12.02.2020., 19.02.2020. i 26.02.2020.
od 12:00 - 20:00

termini za veljaču:
10.02.2020., 17.02.2020.
od 12:00 - 20:00

termini za veljaču:
06.02.2020., 27.02.2020
od 12:00 - 20:00

termini za veljaču:
11.02.2020., 18.02.2020. i 25.02.2020.
od 12:00 - 20:00

termini za veljaču:
03.02.2020., 07.02.2020. i 21.02.2020.
od 12:00 - 20:00

Kontakti