za 2007. godinuza 2007. godinu

Izvješće za 2007. godinu

Podaci o zdravstvenom stanju pučanstva i radu zdravstvene djelatnosti u Istarskoj županiji u 2007. godini.

1. Vitalni događaji

Broj stanovnika
Prirodno kretanje stanovništva
Umrla dojenčad, mala djeca i rodilje
Umrli
Umrli od raka
Standardizirane stope smrtnosti

2007_1a.pdf

652 K

2007_1b.pdf

86 K

2. Sistematski pregledi i pobol pučanstva

Sistematski pregledi
Pobol u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Bolnički pobol
Porodi
Prekidi trudnoće
Ovisnosti
Rak

2007_2.pdf

280 K

3. Higijensko-epidemiološko stanje i zdravstveno-ekološke prilike)

Prijavljeni slučajevi oboljelih od zaraznih bolesti
SIDA/AIDS
Procijepljenost
Tuberkuloza
Zdravstveno-ekološke prilike

2007_3.pdf

80 K

4. Zdravstvene ustanove, ordinacije i kadrovi

Popis zdravstvenih ustanova
Privatne ordinacije
Radnici u zdravstvenim ustanovama
Zdravstveni radnici u privatnoj praksi
Zdravstveni radnici po specijalnosti
Nezaposleni zdravstveni djelatnici

2007_4.pdf

0.9 M

5. Rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Ugovorne ordinacije
Zdravstvena zaštita dojenčadi i predškolske djece
Zdravstvena zaštita školske djece i mladeži
Zdravstvena zaštita odraslih osoba
Zdravstvena zaštita starih osoba
Zdravstvena zaštita žena
Zaštita i liječenje usta i zubi
Patronaža i zdravstvena njega u kući
Hitna medicinska pomoć
Medicina rada

2007_5.pdf

618 K

6. Specijalističko-konzilijarna i bolnička zdravstvena zaštita

Pregledi u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti
Ortodoncija
Hemodijaliza
Bolnička zaštita
Transfuzija krvi

2007_6.pdf

67 K