ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL’ISTITUTOOrganizacija

ORGANIZACIJSKI USTROJ ZAVODA  

1. Ured ravnatelja
    a) Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite

2. Služba za epidemiologiju
    a) Odjel za provedbu nadzora nad zaraznim bolestima
    b) Odjel za cijepljenje i prevenciju zdravlja putnika
    c) Odjel za operativnu epidemiologiju
    d) Odjel za deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju 

3. Služba za mikrobiologiju
    a) Odjel za aerobnu i anaerobnu dijagnostiku
        -Laboratorij za dijagnostiku kliničkog materijala
        -Laboratorij za molekularnu dijagnostiku
        -Laboratorij za aerobnu i anaerobnu dijagnostiku
    b) Odjel za dijagnostiku crijevnih bakterijskih, parazitarnih i gljivičnih infekcija
        -Laboratorij za bakteriološku dijagnostiku crijevnih infekcija
        -Laboratorij za dijagnostiku parazitarnih infekcija
        -Laboratorij za dijagnostiku gljivičnih infekcija
    c) Odjel za dijagnostiku tuberkuloze
        - Laboratorij za nasađivanje materijala
        - Laboratorij za mikroskopiranje dijagnostičkog materijala
    d) Odjel za serološko-imunološku dijagnostiku zaraznih i nezaraznih bolesti
        -Laboratorij za serološku dijagnostiku autoimunih bolesti
        -Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih, parazitarnih i bakterijskih infekcija
        -Laboratorij za imunofluorescentnu dijagnostiku
    e) Odjel za dijagnostiku genito-urinarnih infekcija
        - Laboratorij za dijagnostiku urinarnih infekcija
        - Laboratorij za dijagnostiku genitouretralnih infekcija
    f) Odjel za pripremu podloga i sterilizaciju
        -Laboratorij za pripremu podloga i sterilizaciju
        -Laboratorij za uzorkovanje, prijem i trijažu uzoraka (ambulanta)
        -Centralna praona i održavanje

4. Služba za zdravstvenu ekologiju
    a) Odjel za zaštitu i unapređenje okoliša koji čine:
        -Laboratorij za ispitivanje pitkih i površinskih voda
        -Laboratorij za mikrobiologiju voda i biološka ispitivanja voda
        -Laboratorij za ispitivanje otpadnih voda i otpada
        -Laboratorij za ispitivanje kvalitete zraka
        -Laboratorij za akustička mjerenja
        -Laboratorij za uzorkovanja i terenska mjerenja
        -Laboratorij za instrumentalnu analitiku
    b) Odjel za kontrolu hrane i predmeta opće uporabe
        -Laboratorij za mikrobiologiju hrane i predmeta opće uporabe
        -Laboratorij za kemiju hrane i predmeta opće uporabe
        -Laboratorij za instrumentalnu analitiku
        -Laboratorij za higijensko - sanitarni nadzor i uzorkovanje

5. Služba za javno zdravstvo
    a) Odjel za promociju zdravlja i rano otkrivanje bolesti
    b) Odjel za zdravstvenu statistiku, analize i planove za zdravlje

6. Služba za školsku medicinu

7. Služba za prevenciju, izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti i zaštitu mentalnog zdravlja

8. Služba za zajedničke poslove
    a) Odjel za opće i kadrovske poslove
    b) Odjel za računovodstvo i financije
    c) Odjel za tehničke poslove
    d) Odjel za nabavu
    e) Odjel za pravne poslove