ProgrammiProgrami

Programi koje provodimo u ovoj godini

NACIONALNI PROGRAMI:

 1. Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva
 2. Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke
 3. Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice

PROGRAMI ISTARSKE ŽUPANIJE:

 1. Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane, materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom te predmeta široke potrošnje i igračaka
 2. Praćenje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju
 3. Praćenje kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara koji se koriste za vodoopskrbu stanovništva i privrede pitkom vodom
 4. Praćenje kvalitete mora
 5. Praćenje kvalitete zraka na području Istarske županije radi promicanja i zaštite zdravlja stanovništva od utjecaja štetnih čimbenika
 6. Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija
 7. Koordinacija i evaluacija nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva na županijskoj razini
 8. Monitoring obolijevanja od malignih neoplazmi u Istarskoj županiji – registar za rak
 9. Koordinacija i evaluacija nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke na županijskoj razini
 10. Praćenje populacije tigrastog komarca na području Istre
 11. Program prevencije i izvanbolničkog liječenja bolesti ovisnosti
 12. Zaštita i očuvanje mentalnog zdravlja

PROGRAMI GRADOVA I OPĆINA:

 1. Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama
 2. Analiza kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama i osnovnim školama
 3. Revizija (vanjski audit) HACCP sustava u predškolskim ustanovama i osnovnim  školama
 4. Unaprijeđenje prehrane u osnovnim školama
 5. Program prevencije i izvanbolničkog liječenja bolesti ovisnosti
 6. Epidemiološko praćenje problematike konzumacije psihoaktivnih tvari i statistička obrada podataka
 7. "Depresivnost kod djece" - predavanje za djelatnike škola
 8. "Zajedno za zdravo odrastanje" – interaktivna predavanja za roditelje i tribine za učenike osnovnih škola
 9. Provedba mjera preventivne DDD
 10. Izrada prijedloga Programa mjera preventivne DDD
 11. Stručni nadzor nad provedbom mjera preventivne DDD
 12. Ažuriranje početne baze podataka legla komaraca i provedba edukacije građana o suzbijanju komaraca
 13. Ispitivanje kvalitete mora na plažama za kupanje