Immagini della saluteSlike zdravlja

Slike zdravlja

Zdravlje i kvalitetan život potrebe su koje građani žele ostvariti, osim na nacionalnom nivou, i u svojoj regionalnoj i lokalnoj zajednici – županiji, gradu/općini, mjesnom odboru, naselju, ulici…. Odgovornost samouprave u pripremi, donošenju i primjeni zdravstvenih, socijalnih i drugih programa koji utječu na ili stvaraju uvjete za bolje zdravlje i kvalitetu života poznata je i primjenjuje se kako u Europi (posebno unutar Europske mreže zdravih gradova pokrenute 1986.g.), tako i u drugim razvijenim zemljama svijeta.

Zdravi gradovi i županije u Hrvatskoj (okupljeni unutar Hrvatske mreže zdravih gradova) i Europi izrađuju Slike zdravlja kao osnovne dokumente na koje nadovezuju Planove za zdravlje koji uključuju sve relevantne sektore i nivoe u gradskoj vladi te same građane.

Slika zdravlja je kvantitativan i kvalitativan opis zdravlja građana i svih čimbenika koji utječu na zdravlje (socijalni, okolišni, infrastrukturni čimbenici te način ponašanja - stilovi života građana). Nastaje sumiranjem različitih podataka o zdravlju koji već postoje u gradu te istraživanjem.

Svrha Slike je identifikacija problema, predlaganje područja djelovanja na kojima je moguće postići poboljšanje te stimuliranje na akciju za promjenu zdravlja.

Slika zdravlja:

  • pomaže ujedinjavanje i dogovor partnera iz raznih sektora u društvu o području akcije za poboljšanje zdravlja,

  • pomaže uočiti eventualne potrebe za novim podacima o zdravlju, ali i postaviti ciljeve koje treba dostići,

  • javna prezentacija Slike zdravlja stimulira interes javnosti i medija te poboljšava razumijevanje zdravlja i zdravstvenih pitanja.

Slika zdravlja predstavlja i instrument za evaluaciju tijekom nadolazećih godina.

Slike zdravlja - Istarska županija

Poslovi Zavoda za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (čl. 101, NN 150/08) uključuju prikupljanje, kontrolu i analizu statističkih izvješća iz područja zdravstva, te na zahtjev župana praćenje i ocjenu zdravstvenog stanja stanovništva.

Za potrebe Istarske županije izrađeno je više slika zdravlja kao zasebnih dokumenata ili dijelova planova za zdravlje, u sklopu projekta Zdrava Istra - Istria sana.

Predstavnici Zavoda (i Službe za javno zdravstvo) članovi su multidisciplinarnog Tima za zdravlje Istarske županije koji je zadužen za strateško planiranje 

Slike zdravlja - Gradovi

Obzirom da i u gradovima postoji potreba za podacima i identificiranjem zdravstvenih i socijalnih potreba, Zavod za javno zdravstvo kao jedina stručna javnozdravstvena ustanova u Istarskoj županiji nudi i njima suradnju na izradi slika zdravlja.

Kroz nekoliko sastanaka s predstavnicima grada / lokalne samouprave, različitih ustanova, organizacija i udruga u gradu ili okolici, objedinjuju se mnogobrojni postojeći podaci o zdravlju koji se do tada međusobno nisu razmjenjivali te uređuje i stvara dokument slike zdravlja. Tijekom navedenih lokalnih rasprava dogovaraju se moguća rješenja i intervencije. Zavod po potrebi pomaže i u prezentaciji dokumenta slike zdravlja vijećnicima i javnosti.

Primjere slika zdravlja možete pronaći na webu: