HACCPHACCP

HACCP

HACCP je sustav jamstva kakvoće i neškodljivosti hrane kojim se pučanstvo nastoji zaštititi od bolesti koje se prenose hranom.

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), u prijevodu analiza opasnosti i kontrola kritičnih točaka, je preventivni sustav koji identificira moguće opasnosti (biološke, kemijske, fizičke) koje mogu utjecati na zdravstvenu ispravnost hrane i utvrđuje mjere za kontrolu opasnosti s ciljem osiguranja zdravstveno ispravne hrane.

Obveza primjene HACCP sustava u Hrvatskoj određena je Zakonom o hrani (NN 46/07), kojim se određuje obveza uspostavljanja i provođenja redovite kontrole higijenskih uvjeta proizvodnje za subjekte u proizvodnji hrane, provedbom preventivnog postupka samokontrole, razvijenog u skladu s načelima sustava analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka.

HACCP sustav počiva na preduvjetima - dobroj proizvodnoj i dobroj higijenskoj praksi, a uspješnost provedbe HACCP-a ovisi o stupnju primjene ovih dvaju principa i o uključenosti i predanosti uprave i zaposlenika.

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije svim zainteresiranim subjektima u poslovanju sa hranom pruža stručnu pomoć u uspostavi HACCP sustava u ovisnosti o potrebama korisnika. Obzirom da Zavod već dugi niz godina, u skladu sa zakonskim odredbama vrši zdravstveni nadzor u objektima i edukaciju osoba koje se bave proizvodnjom i prometom hrane, epidemiološki prati
i analizira bolesti uzrokovanih zdravstveno neispravnom hranom, ima kvalitetno opremljene laboratorije i nadasve stručne zaposlenike možemo tvrditi da poslovnim subjektima koji su uključeni u proizvodnju, preradu i distribuciju hrane možemo pomoći da utvrde rizike u proizvodnji i prometu hrane i uspostave kontrolu nad njima.

U tom je cilju sastavljen tim stručnjaka ZZJZ IŽ različitih specijalnosti, koji sudjeluju u edukaciji osoblja, izradi planova i implementaciji HACCP sustava: liječnici specijalisti epidemiologije, inženjeri prehrambene tehnologije, diplomirani sanitarni inženjeri, diplomirani inženjeri biologije i drugi.

Možemo se pohvaliti višegodišnjim i velikim iskustvom u uspostavi HACCP sustava na području Istarske županije. Među prvima smo u Republici Hrvatskoj započeli sa uspostavom HACCP sustava u objektima koji se bave proizvodnjom i prometom hrane, a do danas smo sustav implementirali ili radimo na implementaciji vlastitog HACCP sustava u objektima u ugostiteljstvu, trgovinama, pekarstvu, mesnicama, bolničkim kuhinjama, školama i vrtićima, hotelima, te u industrijskoj proizvodnji u više od sto objekata u Istarskoj županiji. Pružili smo i stručnu pomoć za uvođenje HACCP sustava obrtnicima u suradnji sa Obrtničkom komorom Istarske županije prema objavljenim nacionalnim Vodičima za ugostiteljstvo, pekarstvo i trgovine po vrlo pristupačnim
cijenama.

Ovisno o različitim potrebama korisnika, Zavod pruža usluge:

 • cjelokupne implementacije HACCP sustava,
 • stručne pomoći pri uvođenju HACCP sustava pomoću Vodiča,
 • održavanja uspostavljenih HACCP sustava.

Za izradu ponude i ostale informacije obratite nam se s povjerenjem na:

Tel. 052 529 039
e-mail: haccp(at)zzjziz.hr

Implementacija aktivnosti HACCP sustava obuhvaća slijedeće:

 1. Obilazak objekta kako bi se prema zatečenom stanju mogle planirati daljnje aktivnosti;
 2. Sastavljanje hodograma aktivnosti s određenim rokovima za izvršenje pojedinih faza implementacije;
 3. Analiza stanja objekata – detaljan pregled objekta, utvrđivanje sanitarno-tehničkih i organizacijskih uvjeta rada, broj zaposlenika i njihovo ponašanje tijekom radnih procesa;
 4. Prezentacija analize stanja i prijedloga mjera za uklanjanje sanitarno-tehničkih i organizacijskih nedostataka (pisani elaborat praćen fotografijama obavljenih tijekom analize stanja objekta i prijedlog svih mjera koje se moraju ukloniti prije ili tijekom implementacije aktivnosti sustava);
 5. Identifikacija opasnosti (fizičke, kemijske, biološke) tijekom svih radnih procesa, definiranje kritičnih kontrolnih točaka, kritičnih granica i korektivnih mjera.
 6. Izrada radnih uputa sukladno zahtijevima radnih procesa i postupaka (primjena dobre higijenske i proizvođačke prakse – preduvjetni programi implementacije sustava)
 7. Edukacija zaposlenika – teoretska i praktična edukacija zaposlenika uključenih u aktivnosti sustava.
 8. Izrada i primjena dokumentacije sustava (obrasci, zapisi, dokumentirani postupci) – evidencija kontrole dobavljača, monitoringa kritičnih kontrolnih točaka, provođenja korektivnih mjera, higijenskog ponašanja zaposlenika; evidencija utvrđivanja i uklanjanja neispravnosti opreme, uređaja i instrumenata, edukacije zaposlenika, zdravstvenog stanja zaposlenika, servisiranja i umjeravanja opreme i uređaja, uzorkovanja proizvoda i briseva mikrobiološke čistoće, otpisa proizvoda, provođenja DDD mjera
 9. Verifikacija aktivnosti sustava - zadnja faza implementacije sustava koja se provodi nakon određenog vremena pravilne primjene svih aktivnosti sustava.

Stručna pomoć pri uvođenju HACCP sustava pomoću Vodiča obuhvaća sljedeće:

 1. Analiza stanja objekta – detaljan pregled objekta, utvrđivanje sanitarno-tehničkih i organizacijskih uvjeta rada (pisani elaborat obavljene analize stanja objekta i prijedlog svih mjera koje se moraju ukloniti),
 2. Edukacija zaposlenika – praktična edukacija primjenom Vodiča dobre higijenske prakse i radnih uputa za sve procese rada.


Usluge održavanja HACCP sustava uključuju:

 1. Izradu programa godišnjeg održavanja sustava,
 2. Edukaciju zaposlenika uključenih u provedbu sustava,
 3. Revidiranje dokumentacije,
 4. Nadzor i kontrolu uspostavljenog sustava,
 5. Provjeru usaglašenosti sustava sa novim/postojećim Zakonima i Pravilnicima,
 6. Rješavanje nesukladnosti u sustavu.