MISIJA, VIZIJA I CILJEVI NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE

   

Misija
Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije jedina je zdravstvena ustanova u Istarskoj
županiji koja provodi javnozdravstvenu djelatnost. Praćenjem svih aspekata okoliša koji mogu imati
nepovoljan utjecaj na zdravlje stanovništva i pokazatelja zdravstvene zaštite, stručnjaci Zavoda
aktivni su dionik oblikovanja regionalne zdravstvene politike.
Dosadašnjim radom Zavod je pokazao stručnost, inovativnost, proaktivnost, odlučnost i
učinkovitost u provođenju intervencije na suzbijanju bolesti i unaprjeđenju zdravlja kako pojedinca
tako i svih skupina stanovništva na ovom području.

Vizija
Naša je vizija biti stalna nastavna baza za srednje škole i visoka učilišta i sveučilišta u područjima
djelovanja Zavoda te suradna ustanova drugih sveučilišta u široj regiji i postati referentni centar za
praćenje invazivnih vrsta insekata u Republici Hrvatskoj.
Kao glavna nit vodilja u viziji Zavoda je dobrobit žitelja Istre te podizanje kvalitete njihova
zdravlja, dostupnost usluga Zavoda i razvoj brojnih programa i politika na jačanju odnosa sa drugim
ustanovama, jedinicama lokalne samouprave, udrugama, pravnim osobama kroz partnerski odnos i
snagu zajedništva.

Strateški ciljevi Zavoda su:
- Funkcionalnost i učinkovitost javnozdravstvene ustanove
- Praćenje zdravlja i njegovih odrednica kao podrška razvoju javnozdravstvene politike i
intervencija
- Praćenje kretanja zaraznih bolesti, pojave epidemija i provođenje protuepidemijskih mjera
- Praćenje kretanja kroničnih nezaraznih bolesti
- Praćenje zdravlja posebnih skupina
- Praćenje sociodemografskih odrednica
- Praćenje kapaciteta i rada u zdravstvu te korištenja zdravstvenih usluga
- Praćenje okolišnih odrednica zdravlja (programi)
- Mikrobiološka i parazitološka dijagnostika iz humanog materijala
- Preventivne aktivnosti, pregledi i cijepljenje
- Provođenje zdravstvenog nadzora nad osobama koje su potencijalni izvor zaraznih bolesti
- Provođenje preventivne DDD
- Osiguranje i provođenje cjepljenja, seroprofilakse i kemoprofilakse
- Provođenje programa ranog otkrivanja bolesti
- Stručni nadzor i kontrola rada drugih subjekata te provođenje stručnog nadzora
- Savjetovališni i terapijski rad
- Prevencija ovisnosti i briga o mentalnom zdravlju populacije
- Promicanje zdravlja, prenošenje znanja i vještina te sveučilišni rad
- Razvoj školske i adolescentne medicine putem stručnog i savjetovališnog rada