Vizija, misija i ciljevi

   

 

Vizija

Zavod će činiti trajne napore na očuvanju i unaprjeđenju zdravlja te ranom otkrivanju bolesti u cilju produženja i povećanja kvalitete života cjelokupnog stanovništva te osiguranja zdravijeg puta u sretniju budućnost.

Misija

Zavod obavlja javnozdravstvenu djelatnost na području Istarske županije. Provodi prevenciju i rano otkrivanje bolesti, zdravstveni odgoj i promociju zdravih načina života, obavlja mikrobiološku dijagnostiku, prati kretanje bolesti, zdravstvenu ispravnost vode za piće i hrane te elemenata okoliša. Uočava aktualne javnozdravstvene potrebe stanovništva i posebnih skupina kroz prikupljanje i analizu, stvaranje i unaprjeđivanje znanja čineći ga upotrebljivim za donositelje odluka, stručnjake i javnost. Razvija i provodi suvremene, brze i učinkovite intervencije za suzbijanje bolesti, unaprjeđenje zdravlja, prevenciju i rano otkrivanje bolesti kroz suradnju i partnerstvo s drugim sektorima.

Strateški ciljevi

1.Funkcionalnost i učinkovitost javnozdravstvene ustanove

2.Praćenje zdravlja i njegovih odrednica kao podrška razvoju javnozdravstvene politike i intervencija

3.Mikrobiološka i parazitološka dijagnostika iz humanog materijala

4.Preventivne aktivnosti, pregledi i cjepljenje

5.Stručni nadzor i kontrola rada drugih subjekata

6.Savjetovališni i terapijski rad

7.Promicanje zdravlja i edukacija