Obavijest javna nabava - sprječavanje sukoba interesa

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/16) Zavod za javno zdravstvo Istarske županije - Istituto di sanita' pubblica della Regione Istriana, kao javni naručitelj, objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.

 Pravilnik o provedbi postupaka nabave jednostavne vrijednosti u ZZJZIŽ


Financijska izvješća

Izvješća za 2020.godinu

Izvješća za 2019.godinu

Izvješća za 2018.godinu

Izvješća za 2017.godinu


Fiskalna odgovornost – procedure

Procedura blagajničkog poslovanja

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga


Registar ugovora

Registar ugovora siječanj – prosinac 2019. – javna nabava

Registar ugovora siječanj – prosinac 2019. – jednostavna nabava

Registar ugovora siječanj – prosinac 2018. – javna nabava

Registar ugovora siječanj - prosinac 2018. - jednostavna nabava

Registar ugovora siječanj – prosinac 2017. – jednostavna nabava

Registar ugovora siječanj - prosinac 2017.


Plan nabave

I rebalans Plana Nabave 2021

III rebalans Plana Nabave

II rebalans Plana Nabave

I rebalans Plana Nabave

Plan nabave za 2021.

Plan nabave za 2020.