Projekt dogradnje Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije obavlja javnozdravstvenu djelatnost na području Istarske županije. Stručnim razvojem ustanove i te konstantnim unapređivanjem kvalitete i kvantitete rada, pojavljuje se problem manjka prostora. 2011. godine počinje se ozbiljnije razmatrati problematika nedostatka prostora i započinje se sa izradom projektne dokumentacije koja je 2015. godine u potpunosti dovršena izdavanjem građevinske dozvole. Projektom je predviđena dogradnja dvaju aneksa na istočnoj (dvorišnoj) strani postojeće zgrade ustanove kojim se omogućuje korištenje postojećih komunikacija i povezivanje postojećih odjela sa novim građevinama po etažama. Dovršetkom izrade izvedbenog projekta i po provedbi postupka javne nabave za odabir izvođača radova dogradnje ustanove, 01. veljače 2019. godine zaključen je ugovor o izvođenju radova sa Radnik-om d.d. iz Križevaca. Radovi su započeli u ožujku 2019., a očekivani dovršetak radova dogradnje je studeni 2019. godine.

 

Nadogradnja sjevernog aneksa:

U sjevernom aneksu, dostupan sa ulice sa sjeverne strane, u razizemlju će biti smještena Služba za školsku medicinu sa prostorima za ambulantni rad i prostor savjetovališta.

U prostoru visokog prizemlja, predviđeni su dodatni prostori Službe za zajedničke poslove te sala za predavanja.

Na višim katovima aneksa predviđeni su dodatni laboratoriji Službu za zdravstvenu ekologiju.

 

Nadogradnja južnog aneksa:

U razizemlju južnog aneksa predviđen je prostor za pismohranu ustanove te vježbaona za potrebe Službe za mikrobiologiju.

U prostoru visokog prizemlja značajni dodatni prostori predviđeni su za potrebe Službe za javno zdravstvo sa namjenom provedbe javnozdravstvenih edukacija. Osim kancelarijskih prostora, projekt uključuje prostor za savjetovalište, pokaznu kuhinju i salu za radionice.

Na višim katovima aneksa predviđeni su laboatoriji za potrebe Službe za mikrobiologiju.


Picture
Picture
Picture
Picture
Picture