Služba za zdravstvenu ekologiju

Voditeljica Službe:  Nina Grbac, dipl.ing.preh.teh.

 

Služba za zdravstvenu ekologiju provodi mjere zaštite i unapređenja zdravlja stanovništva vezane uz elemente okoliša s mogućim štetnim djelovanjem. Provode se mjere u odnosu na fizikalne, kemijske i biološke elemente okoliša i to u medijima koji s stanovništvom dolaze u dodir (vode, zrak, hrana, otpad, buka,...). 

Služba je osposobljena prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 za ispitivanje voda, hrane, eluata krutog otpada, vanjskog zraka, emisija iz nepokretnih izvora, mikrobiološke čistoće objekata, akustička ispitivanja i uzorkovanja vode.

Popis akreditiranih metoda možete pogledati OVDJE 

Ovlaštenja

1. Ministarstva poljoprivrede - za službeni laboratorij za hranu i hranu za životinje
2. Ministarstva poljoprivrede i šumarstava - za obavljanje propisanih ispitivanja kakvoće meda i drugih pčelinjih proizvoda
3. Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu - laboratorij je uključen u popis institucija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje

Odjeli

• Laboratorij za ispitivanje pitkih i površinskih voda
• Laboratorij za mikrobiologiju voda i biološka ispitivanja voda
• Laboratorij za ispitivanje otpadnih voda i otpada
• Laboratorij za ispitivanje kvalitete zraka
• Laboratorij za akustička mjerenja
• Laboratorij za uzorkovanja i terenska mjerenja
• Laboratorij za instrumentalnu analitiku

Odjel za kontrolu hrane i predmeta opće uporabe utvrđuje zdravstvenu ispravnost i kvalitetu hrane i predmeta opće uporabe, te obavlja poslove uspostave protokola sigurnosti hrane, a sastoji se od slijedećih laboratorija:

• Laboratorij za mikrobiologiju hrane i predmeta opće uporabe
• Laboratorij za kemiju hrane i predmeta opće uporabe
• Laboratorij za instrumentalnu analitiku
• Laboratorij za higijensko - sanitarni nadzor i uzorkovanje


Kontakti


Dokumenti Službe
  • Informacija o postupanju s pritužbama
  • Uputa za uzimanje i dostavu uzoraka hrane