Služba za javno zdravstvo i promicanje zdravlja

Voditeljica Službe: mr.sc. Danijela Lazarić Zec, dr. med., specijalist epidemiologije

 

Služba za javno zdravstvo i promicanje zdravlja:

  1. sudjeluje u planiranju, predlaganju i provođenju promicanja zdravlja i zdravstvene pismenosti stanovništva Istarske županije  odnosno njenih gradova / općina,

  2. provodi promociju zdravih stilova života (pravilna prehrana, tjelesna aktivnost), koordinira i provodi nacionalne programe ranog otkrivanja raka, a sve u  cilju unaprjeđenja zdravlja stanovništva i prevencije kroničnih masovnih nezaraznih bolesti (bolesti srca i krvnih žila, rak), 

  3. provodi zdravstveno-statistička i socijalno-medicinska istraživanja u cilju prikupljanja podataka i informacija za analizu i ocjenu zdravstvenog stanja stanovništva i rada zdravstvene djelatnosti te izradu slika i planova za zdravlje te

  4. organizira javnozdravstvene manifestacije i obilježavanje značajnih datuma, predavanja i radionice, razne stručne skupove, edukacije edukatora, prezentacije, kreira i izdaje razne zdravstveno – edukativne materijale, priručnike te analize.

Služba za javno zdravstvo organizirana je u tri odjela:

- sudjeluje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera / programa za zaštitu i unaprjeđenje
zdravlja, sprečavanje, rano otkrivanje i suzbijanje kroničnih masovnih bolesti te time
smanjenja pobola, prijevremenog umiranja i patnje vezane uz bolesti kao i racionalizacije u
organizaciji i provođenju zdravstvene zaštite

– provodi i koordinira nacionalne programe ranog otkrivanja raka,

– provodi promotivne aktivnosti i informiranje, predavanja i radionice, kreira i izdaje
zdravstveno – edukativne materijale i priručnike, sudjeluje u organizaciji manifestacija, raznih
tipova edukacija te stručnih skupova

Voditeljica Odjela za rano otkrivanje bolesti:
Olga Dabović-Rac, dr.med. specijalist epidemiologije

-prikuplja, kontrolira i analizira statistička izvješća iz područja zdravstva na razini jedinica
područne (regionalne) samouprave za potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo temeljem
zakonskih propisa i godišnjeg Programa statističkih istraživanja
-prati i analizira demografske, vitalno-statističke i zdravstvene pokazatelje,
funkcioniranje zdravstvenih sustava i načina rada zdravstva te priprema i izdaje godišnju publikaciju
-na zahtjev župana, odnosno gradonačelnika, prati i ocjenjuje zdravstveno stanje stanovništva
(Slike zdravlja)
-provodi socijalno medicinska istraživanja relevantna za ocjenu i procjenu zdravstvenog
stanja pučanstva i zdravstvenih potreba te načina njihovog korištenja, kontinuirano ili prema
potrebi
-prati, proučava, evaluira i izvješćuje o zdravstvenim potrebama i funkcionalnoj
onesposobljenosti starijih ljudi te predlaže zdravstvene mjere za svoje područje
ntinuirano ili prema potrebi
-prati, proučava, evaluira i izvješćuje o zdravstvenim potrebama i funkcionalnoj onesposobljenosti starijih ljudi te predlaže zdravstvene mjere za svoje područje

Voditeljica Odjela za zdravstvenu statistiku, analize i planove za zdravlje:
mr.sc. Danijela Lazarić Zec, dr.med. specijalist epidemiologije


Kontakti

Nina Penezić Blažević, mag. nutricionizma
tel: 052 529 023
nina.penezic@zzjziz.hr

Olga Dabović Rac, dr.med. specijalist epidemiologije
tel: 052 529 025
javno.zdravstvo2@zzjziz.hr

Elviana Rudan, dipl.med.techn.
tel: 052 529 058
elviana.rudan@zzjziz.hr

mr.sc. Helen Lipanović Landeka, dipl.sanit.ing.
tel: 052 529 058
helen.lipanovic-landeka@zzjziz.hr

Katarina Branežac, mag.sanit.ing.
tel: 052 529 023; mob: 099 529 18 99
katarina.branezac@zzjziz.hr

Teodora Sofić, bacc.med.techn
tel: 052 529 052
teodora.sofic@zzjziz.hr

Sandra Duras, medicinska sestra
Sara Ivančić, medicinska sestra
Besplatni telefon za Nacionalne preventivne programe
tel: 0800 202 000
PON - PET: 12:00 - 15:00
javno.zdravstvo@zzjziz.hr

Nina Penezić Blažević, mag.nutr.
Katja Pilar, mag.nutr. (zamjena Jasmina Bradanović, mag.nutr.clin.)
Jovanka Katić, dipl. ing. preh. teh.
tel: 052 529 022; 052 529 023
savjetovaliste@zzjziz.hr
FACEBOOK INSTAGRAM