Služba za školsku i adolescentnu medicinu

Voditelj Službe: Daniela Beaković, dr. med., specijalist školske medicine

Prema Programu specifičnih i preventivnih mjera zdravstvene zaštite učenika i studenata, timovi
školske i adolescentne medicine provode specifične i preventivne aktivnosti za učenike i studente s
ciljem osiguranja nesmetanog rasta i razvoja te tjelesnog i psihičkog sazrijevanja.

Zbog specifičnosti razvojnog razdoblja te mnogostrukih utjecaja na razvoj mladih, ciljevi specifične i
preventivne zdravstvene zaštite mladih obuhvaćaju:

  •    Rano uočavanje i prepoznavanje bolesti ili poremećaja zdravlja
  •    Sprečavanje nastanka društveno neprihvatljivog oblika ponašanja
  •    UUsvajane stavova i navika zdravijeg načina života
  •    Razvijanje odgovornosti za osobno zdravlje
  •    Zaštita mentalnog zdravlja osobito vezano uz probleme učenja i prilagodbe na školu
  •    Zaštita reproduktivnog i spolnog zdravlja
  •    Rad sa djecom koja imaju kronične poremećaje zdravlja

Službu za školsku i adolescentnu medicinu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije čini
sedam timova na šest lokaliteta u županiji.


Dokumenti Službe
  • Popis timova, kontakti i radna vremena