Pravo na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15) ima za cilj omogućiti pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.Pravo na informaciju slijedom Zakona ostvaruje se podnošenjem zahtjeva putem potpuno ispunjenog Obrasca zahtjeva za pristup informacijama. 

1. Izjavu stranke da se poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama;
2. Naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi;
3. Podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije;
4. Ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev;
5. Tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.

Službenica za informiranje Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije je Ksenija Jurić, dipl.iur.

Telefon: 052 529 002
Telefaks: 052 222 151
E-mail: ksenija.juric@zzjziz.hr

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati: - Naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi;
- Podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije;
- Ime, prezime i adresu fizičke osobe koja podnosi zahtjev, ili tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište;
- Informacije koje podnositelj želi ponovno upotrijebiti;
- Oblik i način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija;
- Svrhu korištenja informacija (komercijalna ili nekomercijalna svrha).

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama, NN 85/2015):
(1) Tijelo javne vlasti korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u otvorenom formatu.
(2) U opravdanim slučajevima tijelo javne vlasti može odrediti uvjete za ponovnu uporabu. U slučaju određivanja uvjeta za ponovnu uporabu njihov sadržaj i primjena ne smiju neopravdano ograničavati mogućnost ponovne uporabe, niti se smiju koristiti kako bi se ograničilo tržišno natjecanje.
(3) Uvjeti za ponovnu uporabu informacija ne smiju biti diskriminirajući za iste ili slične vrste informacija, odnosno za komercijalnu ili nekomercijalnu uporabu. (4) Na tijelo javne vlasti koje ponovno koristi svoje informacije kao osnovu za komercijalne aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug njegovih javnih poslova primjenjuju se isti uvjeti kao za druge korisnike.
(5) Vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama, pravilnikom uređuje ministar nadležan za poslove uprave.
(6) Tijelo javne vlasti dužno je na svojoj internetskoj stranici objaviti dozvole kojima se određuju uvjeti ponovne uporabe ili poveznice na takve dozvole, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama.


Odluka o imenovanju službenika za informiranje