Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, Narodne Novine 9/22 od 21.01.2022. godine