Obavijest o djelomičnom poništenju javnog natječaja objavljenog 27.10.2022. godine, za radno mjesto br. 7., “Referent za tehničke poslove” u Službi za zajedničke poslove, Odjel za tehničke poslove

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za radno mjesto objavljeno 18.10.2022. godine “Magistar sanitarnog inženjerstva” u Službi za zdravstvenu ekologiju.