Program ranog otkrivanja raka dojke


VAŽNA OBAVIJEST

Počeo sedmi ciklus provedbe Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka dojke

Od 1. ožujka 2021.g. počelo je pozivanje žena na mamografiju u sklopu sedmog ciklusa
Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka dojke. U slijedeće dvije godine pozive s
terminima za mamografiju dobit će žene rođene 1952.-1971. godine.


Žene rođene 1970. i 1971. godine bit će po prvi pozivane na mamografiju u
Nacionalnom programu.“


Rak dojke je vodeće sijelo raka kod žena u svijetu, Europi, Hrvatskoj i Istarskoj
županiji.

Prema podacima Registra za rak Republike Hrvatske pri Hrvatskom zavodu zajavno zdravstvo:

- svaka četvrta žena oboljela od raka oboljeva upravo od raka dojke
- tijekom života svaka deveta žena oboljet će od ove zloćudne bolesti

Kod većine žena oboljelih od raka dojke ne mogu se utvrditi čimbenici rizika kojidovode do bolesti i koje bi mogli spriječiti.

Rano otkrivanje jedina je mjera koja omogućava veće preživljavanje!

U razvijenim zemljama svijeta već dugi niz godina postoje programi ranog
otkrivanja – pozivi ženama na mamografiju.

Mamografija je dobrovoljna, u svijetu najbolja metoda za rano  otkrivanje raka dojke !

Kontakti


Dokumenti Službe
  • Edukativni letak