Povijest, sadašnjost i budućnost Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije

Picture

PULSKI ANTITUBERKULOZNI DISPANZER

-Zgradu u kojoj je danas smješten Zavod projektirao je arhitekt Lino Moscheni a izgrađena je 1938. godine za potrebe ustanove javnozdravstenog tipa.
-Na prvom je katu radio Antituberkulozni dispanzer dok su se na drugom katu nalazili laboratoriji.
-Godine 1947. osniva se Sanitarno-epidemiološka stanica kao samostalna ustanova.
-Dana 1. srpnja 1952. sanitarno-epidemiološka stanica integrira se s Domom narodnog zdravlja u jednu ustanovu

Location
Riječi arhitekta

"Pulski Antituberkulozni dispanzer zamišljen je bez želje da se nametne prostoru.
Autoritativnost te zgrade ne doživljavamo kao ideju vodilju.
Harmonična dispozicija volumena objekta, moderan tretman ljepote izražen ponajviše izborom materijala i
hortikulturno rješenje predulaza čini ga vrijednim primjerom modernog građenja."

Antonio Rubbi, arhitekt
Picture
HIGIJENSKI ZAVOD PULA

Osnovan je 1. ožujka 1956. godine, kao centralna zdravstvena ustanova u Istri, s ciljem:
-proučavanja zdravstvene problematike na terenu,
-prikupljanja i analiziranja statističkih podataka iz zdravstvenih ustanova te
-provođenja konkretnih akcija na rješavanju problema na terenu, a u suradnji s ostalim zdravstvenim ustanovama

Picture
ŠIRENJE DJELOKRUGA RADA

Pri mikrobiološkom odjelu formira:
- laboratorij za dijagnostiku tuberkuloze (1957.),
- laboratorij za imunofluorescentnu dijagnostiku (1966.),
Odjel za socijalnu medicinu (1958. i 1959.) s:
- referadom za zaštitu žena i trudnica,
- referadom za zaštitu dojenčadi i male djece,
- referadom za školsku medicinu,
- referadom za antituberkuloznu zaštitu,
- referadom za zubarsku zaštitu;
Stanica za fluorografiju (1958.);
Stanica za deratizaciju, dezinfekciju i dezinsekciju (1961.);
Odjel za plan i analizu (1967.)

Location
Picture
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE PULA

Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci od 1994. godine Zavod mijenja ime u Zavod za javno zdravstvo Istarske županije.
-Od 1 siječnja 1998. godine u sastav Službe za epidemiologiju Zavoda ulaze epidemiološki timovi iz svih istarskih domova zdravlja.
-Istog datuma osniva se Služba za školsku medicinu u koju ulaze timovi školske medicine koji su se opredijelili isključivo za preventivni rad.
-Od 1. travnja 2004. godine Centar za prevenciju i vanbolničko liječenje bolesti ovisnosti postaje sastavni dio Zavoda kao Služba za prevenciju ovisnosti

Picture
BUDUĆNOST ZAVODA

U planu je skora dogradnja novog dijela zgrade ZJZIŽ. Projektom dogradnje ustanove dosadašnja površina uvećala bi se za oko tisuću četvornih metara[...]

Picture
DOVRŠENJE DOGRADNJE USTANOVE

Tijekom veljače 2020. dovršena je dogradnja novog dijela zgrade ZJZIŽ te je ovime zgrada dobila novu vizuru i povećanje korisne površine Ustanove [...]